About me

Hi! I am Asta! I am a philologist and a philocalist to the heart's core. Here I share things that I consider being aesthetic and fantastic!

31 Mar 2014

Heading Towards Spring

Pavasario pirmąjį mėnesį užbaigiau sportiškai - dviračiu numindama 50 km. Nors po žiemos kaulai ir raumenys braškėjo ir tampėsi, bet su užsispyrimu juk galima daug pasiekti. Kai oras gražus ir saulė skaisčiai šviečia, sėdėjimą namie laikau nusikaltimu pačiai sau. O ir pavasaris jau panašėja į tikrą pavasarį - su žibuoklėm, plukėm, dygstančia žole ir žąsų virtinėm padangėse...

- - -

When the real spring is just around the corner, I managed to greet it pretty properly - by riding bike for almost 50 km. It was hard, but I am really glad that my stubbornness worked in a good way this time! When sun is shining and the weather is nice, laying at home as couch potato is an unforgivable crime! Comments