12 Mar 2014

Celebrating Independence

Vakar bevaikštant po miestą ir besidžiaugiant dosniais pavasario saulės spinduliais apėmė dar iki tol nepatirta nuotaika: viskas, kas vyko sostinėje, man įgavo naujų spalvų - kažkur iš labai labai giliai pajutau, ką iš tiesų reiškia laisvė ir kodėl taip svarbu reaguoti į tai, kas dabar dedasi Europoje.

- - -

Yesterday when I was walking through the streets and absorbing the wonderful warmth of early spring's sun, suddenly I understood, what kind of mood I've been in lately: the celebration of our independence day made me feel what is liberty, what it is to be free, and why it is so important to react to the things which are happening right now in Europe. 


No comments:

Post a comment