About me

Hi! I am Asta! I am a philologist and a philocalist to the heart's core. Here I share things that I consider being aesthetic and fantastic!


Pabaigos pradžia: magistrinis parašytas ir belieka tik jį palikti savojoje Alma Mater. Tačiau ir intensyvaus darbo palinkus virš kompiuterio klaviatūros laikotarpiu buvo progų, kai galėjau pūkštelėti į vandenyną, kuris vadinasi GYVENIMAS.

- - -

Finally I have my master thesis printed out! What is left, is to bring it to my Alma Mater. However, despite the hard and intensive work during the writing period, I've got some chances to dive into the wast ocean, whic is called LIFE!Puka ir jos žolynėlis / Puka and its little patch of grass


Su draugais numynėme į Europos geografinį centrą! / Bike season open! We are going to the geographical center of Europe (which, luckily, is just 25 km from Vilnius)! 


Investicija į tobulą vasaros finalą / Tickets to the awesome festival 


O kaip gi be MiDi? Šiemet apie naktį, kai sustojo malūnas! (Moralas - vaikai, nepirkit rašto darbų!)
Few moments from the rock opera, created by the students from Vilnius university Mathematics and Informatics faculty

Ant Pūčkorių atodangos / On top of the Pūčkoriai exposure Comming Back to Life

♫  Pink Floyd - Comming Back to Life Pabaigos pradžia: magistrinis parašytas ir belieka tik jį palikti savojoje Alma Mater. Tačiau ir intens...