About me

Hi! I am Asta! I am a philologist and a philocalist to the heart's core. Here I share things that I consider being aesthetic and fantastic!

7 Apr 2013

Requiescat in pace


Marcelijus Martinaitis
1936-2013 Rytą, šviežiai pasnigus

       Išėjau rytą
       Į šviežiai apsnigtą gatvę.
       Lygu ir balta,
       Niekieno dar nevaikščiota.
       Lyg ir iš niekur krenta šviesa.

       Pirmas einu gatve,
       Palikdamas aiškius pėdsakus.

       Matau –
       Ankstyva kiemsargė
       Gremžia tą pirmąjį sniegą
       Paskui mane
       Nušluodama pėdas.


       Atsigręžiu.
       O ji atsitiesusi klausia:
       – Ar tau dar reikės tų pėdų,
       Kad šitaip žiūri atsigręžęs?


( Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2011 Nr. 4 (balandis))Comments