About me

Hi! I am Asta! I am a philologist and a philocalist to the heart's core. Here I share things that I consider being aesthetic and fantastic!

22 Apr 2013

Lietuviai Latvijoje

Kelionė man ne kelionė, jei neužsuku į tos šalies knygyną. Šį sykį besisvečiuodama Rygoje užėjau į "Valters un Rapa" knygyną (netoli Nacionalinės operos), kur ieškojau vienos latvių autorės knygų. Žinoma, jų neradau, tačiau apmaudui nuraminti prisipirkau neišpasakytai gražių atvirukų. 
   Netikėtai radau kelias lentynas, skirtas ir verstinei literatūrai iš lietuvių kalbos. Tad štai ką skaito mūsų broliai latviai:


Nustebino Petro Dirgėlos romanų gausa ir (spėju) populiarumas - jie išties gražiai išleisti ir dar įpakuoti. Išverstas ir R. Granausko "Kenotafas", S. Parulskio "Trys sekundės dangaus", A. Vaičiulaičio "Valentina" (šokiravusi mudvi su sese tokiu tiesmuku ir net nelabai turinį atspindinčiu viršeliu - kažkaip lietuviškasis man labiau prie širdies). Žinoma, kaip be J. Ivanauskaitės ar K. Sabaliauskaitės ir jos "Silva rerum" dilogijos? 
   Tačiau labiausiai nudžiugino tai, jog L. Žutautės "Kakė Makė" taip pat prieinama ir Latvijos vaikams - tegul ir jie mokosi kariauti su netvarkos nykštuku ;)

Comments