About me

Hi! I am Asta! I am a philologist and a philocalist to the heart's core. Here I share things that I consider being aesthetic and fantastic!

4 Nov 2015

Labvakar, Riga and Tere, Tartu

Po aštuonių valandų kelionės pagaliau pasiekiau namus. Maršrutas jau darosi įprastinis: Vilnius-Ryga-Tartu. Šį sykį vėl su moksliniais reikalais (nors kai gerai pagalvoju - ar kada lankiausi Tartu ne mokslinių interesų vedama. Kiek pamenu  - ne) - dalyvavau tarptautiniame simpoziume. Kaip ir visada - kai atsiduri tarp bendraminčių, gauni didelę dozę motyvacijos, naudingų patarimų ir supratimą, kad tai ką darai, nėra laiko švaistymas. 

- - - 

After eight hours of continuous ride I finally reached my home. The route is getting quite regular: Vilnius-Riga-Tartu. This time I was there again because of purely academic purposes (as far as I remember I go to Tartu mainly because of this) - I participated in international symposium. As it is usual during and after these kind of events, I am (again) motivated, I got some good advices on my research and last (but not least) - the feeling that what I'm doing is not a waste of time.

Pravažiuojam tėviškę / Passing my homeland   Džiaugiausi tuo poros valandų tarpu, kai galėjau pasivaikščioti po savo mylimą Rygą. Kaip visada, apsilankiau centre ir apėjau porą kvartalų savo įprastais keliais. Užėjau ir į "Valters un Rapa" knygyną, kadangi tai irgi ritualo dalis. Tiesiog grožėjausi miestu, temstančiu dangum ir vis bandžiau suvokti, kad aš esu viena kitos šalies sostinėje, bet nelabai pavyko - Ryga man toks savas miestas. 

- - -

I was glad to have two hour interval between my rides with bus, because I could visit my old love - Riga. As always, I begun in the city center and walked around couple of districts. I went to "Valters un Rapa" bookstore, because it's a part of my usual ritual when visiting this city. I spent this time admiring the city (again and again), its darkening skies and I tried to perceive that I was alone in other country, but I guess that I failed, because Riga for me is by no means an alien city.
    

Į Tartu atvykau beveik vidurnaktį, tad net nereikia spėti, ar buvau pavargusi. Bet geras nakties miegas "Hotell Dorpat" ir kitą rytą buvau pasirengusi šturmuoti Tartu universitetą ir jame vykusį simpoziumą. 

- - -

I reached Tartu almost before midnight so you can guess whether I was tired. But good sleep in "Hotell Dorpat" realy did vonders and in the next morning I was ready for the symposium that was held in University of Tartu. 

Mano kambarys viešbutyje / My room in the hotel

       

    


Atgal į Lietuvą / Back to LithuaniaComments